Phim Hay Nên Xem

Review Phim Tiểu Đội Cò Bay 2016

Tiểu đội cò bay là bộ phim hoạt hình về những chú cò, những chú cò theo truyền thuyết là để vận chuyển em bé cho những gia đình muốn có em bé. Nhưng ngày nay những chú cò đã không còn làm việc đó nữa. Sếp của những chú cò đã chuyển sang nhiệm vụ khác là làm dịch…

Continue Reading